SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
BIK Sportklubb
Fotboll

Bli medlem i BIK Fotboll
Bli medlem
Översikt fotbollsplaner Bondsjöhöjdens IP
 
Årsmöte 2023
2023-02-04 10:00

Kallelse till årsmöte 2023

 

Plats: Bondsjöhöjdens IP

Datum: 2023-03-13

Tid: 19.00

Deltagare: Medlemmar i BIK Fotboll

 

Följande kommer att behandlas och protokollföras vid årsmötet:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
 7. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
 10. Fastställande av medlemsavgifter för nästa verksamhetsår.
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 13. Val av:
  1. Föreningens ordförande för en tid av 1 år;
  2. Styrelseledamöter jämte suppleanter för tiden av 1 eller 2 år;
  3. 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  4. Ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande;
  5. Beslut om val av ombud till möten specialidrottsförbund (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud);
 14. Övriga frågor.

 

Motioner skickas in till info@bikfotboll.se senast 2023-02-12

Enligt stadgarna: Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget. 

 

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer att finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet via Dokument som medlemmar kommer åt i inloggat läge.

 

/Styrelsen

Samarbetsavtal signerat
2022-11-09 11:32
Älgarna Härnösand, Moffe BK och BIK Fotboll har signerat ett samarbetsavtal

Föreningarna ska samverka kring lag på både senior- och juniornivå. Syftet är att behålla så många ungdomar som möjligt. Att det ska finnas lag på olika nivåer, för de som vill satsa och utvecklas och för de som mest vill spela boll, röra på sig och träffa kompisar.

 

Genom att samarbeta och inte värva spelare av varandra skapas möjligheter för både lag och individer.

 

- "Samverkansavtalet skapar en bra grund för kommunikation mellan föreningarna och alla ingående föreningar har satt ungdomarna och fotbollen framför föreningstillhörighet", säger Arve Törnqvist, Håkan Lönnefors och Peter Eriksson, som är ordförande i de inblandade föreningarna.

 

Upprop fotbollsskola 2022
2022-08-23 12:06

Bilder från gårdagens upprop när årets fotbollsskola startade. Ca 120 barn som leds av föreningens ungdomar med stöd av ett antal vuxna ledare. Dagarna blandas med fotboll, lekar och samtal kring olika ämnen med RF-SISU Västernorrland.

Fotbollsskola
Anmälan till fotbollsskolan
2022-07-08, Fotbollsskola

Anmälan är fortfarande öppen och det finns några platser kvar till nästa veckas fotbollsskola

Nu grönskar det på BIP!
2022-06-06 13:38

Efter dagens insats med borttagning av duk och därefter gräsklippning öppnar vi upp spelplanerna. 
Gräset ser riktigt bra ut och tillsammans har vi gjort detta möjligt. 
Tillönskar alla lag en fantastisk fotbollssäsong 2022! 

/ Styrelsen BIK Fotboll 

Bli medlem
Nyheter från våra lag
F15, 21/09 11:27 
F15, 03/09 21:09 
F15, 21/08 20:51 
Fotbollsskola, 08/07 07-08 
F15, 19/06 11:38 
F15, 13/06 13:38 
 
Samarbetspartners
Info om Matchvärd